คลังความรู้ ยศ.ทร.

กิจกรรมการจัดการความรู้

1 2 3

BEST PRACTICE

หมวดหมู่

"กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการที่เชื่อถือได้ และเป็นเลิศในด้านกิจการทางทะเล เป็นต้นแบบในความเป็นมืออาชีพ จริยธรรมและคุณธรรม"

KM BLOGS ล่าสุด

(เยี่ยมชมทั้งหมด 5,729 ครั้ง, วันนี้ 6 ครั้ง)